Hvem henvender gruppen sig til?

Støttegruppen henvender sig til alle personer der har været udsat for seksuelle overgreb og har behov for at tale om det eller blot vil netværke med personer der står i samme situation. Gruppen er for alle uanset personlig baggrund, som f.eks. alder, kønsidentitet, etnicitet, abilitet osv.

Du er altid velkommen til at medbringe en ven eller et familiemedlem, hvis du har det bedre med én du kender ved din side.

Du er velkommen i gruppen uanset hvor i helingsprocessen du befinder dig. Gruppens dynamik og det man får ud af gruppen afhænger af at alle deltagere befinder sig forskellige steder i helingsprocessen.

Du er velkommen i gruppen uanset hvor stort eller småt du føler overgrebet har været. Overgreb, lige meget hvor små de er eller hvor meget man har vænnet sig til dem, kan have alvorlige konsekvenser for dem der bliver udsat for dem.

Læg mærke til at personer under teenage alderen skal ledsages af en voksen.

For pårørende:

Pårørende er velkomne til at deltage i møderne, men vi beder om at du er bevidst om din rolle i samtalerne. Gruppen er til for dem der har været udsat for overgreb. Derfor er det vigtigt at pårørende ikke indtager for meget plads i samtalerne. Med andre ord - lad dem tale der har brug for det.

Vores mål er at lære folk at det er vigtigt at vi alle sammen hjælper hinanden. Det er helt okay ikke at have overskud til at hjælpe selv, men hvis du kender nogle der måtte have brug for støtte, hjælp dem ved at henvise dem til os.

Who is the group for?

The support group is for anyone who has experienced sexual assault and has a need to talk about it or just wants to network with people who are in the same position. This group is for everyone regardless of personal background e.g. age, gender identity, ethnicity, ability and so on.

You are welcome to bring a friend or a family member as a companion if you feel better having someone you know by your side.

You are welcome to join the group no matter how far you are in the healing process. The dynamic of the group, and how much participants get out of attending the group, is dependent on the fact that everyone is at different stages of the healing process.

No matter how big or small the assault you have experienced has been, you are welcome to join the group. Sexual assault, no matter how small, is still assault, and it can have consequences for the people experiencing it.

Note that persons under the age of thirteen should be accompanied by an adult.

For companions:

Companions are welcome to participate in the meetings, but we ask that you are aware of your role. The group is for those who have experienced sexual assault. This means that it is important that companions avoid taking up too much space in conversations. In other words - let those who need it talk.

Our mission is to tell the world that we all need to help each other. It is okay to admit that it sometimes can be hard to help a a friend or a family member who has been through hardship, but if you know someone who needs support, please feel free to refer them to us.