Hver mandag kl 18

BumZen, Baldersgade 22, 2200 København N

Vi beder om at deltagere kommer til tiden, da døren bliver lukket, når mødet går i gang kl. 18.15. Det vil altså ikke være muligt at komme ind senere.

Der er lidt mad, kaffe, te og tæpper til alle møder.

15. juli - Samtalecirkel

22. juli - Frit møde

29. juli - Frit møde

5. august - Samtalecirkel

12. august - Sprogets magt: hvordan sprog påvirker os og andre og hvordan vi kan bruge det til at få det bedre

19. august - Frit møde

24. august - Summer Support Party i BumZen, Baldersgade 22 📅

26. august - Frit møde

Programmet bliver løbende opdateret.

Every Monday at 6 pm

BumZen, Baldersgade 22, 2200 København N

We ask that participants show up on time. The doors will be closed when the meeting starts at 6.15, which means that it will not be possible to join later.

We always have food, coffee, tea and blankets.


15th of July - Conversation circle

22nd of July - Free conversation

29th of July - Free conversation

5th of August - Conversation Circle

12th of August - The power of language: How language influences us and others and how we can use it to get better.

19th of July - Free conversation

24th of August - Summer Support Party at BumZen, Baldersgade 22 📅

26th of July - Free conversation

The program is updated regularly.