Hver mandag kl 18

BumZen, Baldersgade 22, 2200 København N

Vi beder om at deltagere kommer til tiden, da døren bliver lukket, når mødet går i gang kl. 18.15. Det vil altså ikke være muligt at komme ind senere.

Der er lidt mad, kaffe, te og tæpper til alle møder.


20. maj - Samtalecirkel

27. maj - Vi er på ferie :)

3. juni - Frit møde

10. juni - Frit møde

17. juni - Samtalecirkel

24. juni - Hvordan taler man med familie og venner?

1. juli - Sprogets magt: hvordan sprog påvirker os og andre og hvordan vi kan bruge det til at få det bedre

Programmet bliver løbende opdateret.

Every Monday at 6 pm

BumZen, Baldersgade 22, 2200 København N

We ask that participants show up on time. The doors will be closed when the meeting starts at 6.15, which means that it will not be possible to join later.

We always have food, coffee, tea and blankets.


20th of May - Conversation circle

27th of May - We are on vacation

3rd of June - Free conversation

10th of June - Free conversation

17th of June - Conversation circle

24th of June - How to talk to family and friends about what happened

1st of July - The power of language: How language influences us and others and how we can use it to get better.

The program is updated regularly.